இல்லத்தில் இனிய வழிபாடு

Standard

இல்லத்தில் இனிய வழிபாடு

Related image

நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய இல்லங்களில் இறைவரை வழிபாடு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஒரு சிலருக்கு எப்படி வழிபாடு செய்வது என்று அறியாமலிருக்கின்றனர். அவர்களுக்காக சில உபயோக குறிப்புக்கள்

பூசை செய்வதற்கு தனி அறையிலோ அல்லது தனி அலமாரிலோ இறைவரின படத்தை வைத்து பூசை செய்யும் போது எப்போதும் சிவனாரின் படம் மேலே இருக்கும் படி பார்த்துக்கொள்ளுதல் நன்று அதன் கீழ் குலதெய்வங்களின் படங்களும் சக்தியின் படங்களும் வைத்துக்கொள்ளலாம். இத்துடன் சைவ நெறியில் இருப்பவர்கள் சமயக்குறவர்களின் படங்களையும் சேர்த்து வைத்து வழிபடுவது சிறந்தது. நாம் வழிபடும் இத்திருவுருவப் படங்களுக்கு நாள்தோறும் மலர் வைத்து, தீபம் ஏற்றி தூபம் காட்டி திருவமுது செய்து நம் தமிழ் வேதங்களாகிய பன்னிரு திருமுறைகளை மந்திரமாக ஓதி வழிபட வேண்டும்.

இறை வழிபாட்டிற்கு வடமொழி மந்திரங்கள் தான் உரியது என்று எண்ணக்கூடாது. நம்முடைய தாய் மாெழியிலேயே நம் பன்னிரு திருமுறை ஆசிரியர்கள் பாடிய மந்திரப்பாடல்களால்  வழிபாடு செய்வதுதான் சிறந்தது என்பதை அறியவேண்டும். மந்திரம் என்பது  “நிறைமொழி மாந்தர் ஆனையிற் கிளர்ந்த  மறைமொழி தானே மந்திரம் என்ப ” என தொனல்காப்பியம் வகுத்து தந்ததை அறிதல் வேண்டும். நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமாெழி காட்டிவிடும் என்று அருளியும் உள்ளார்

திருமறைக்காட்டில் வேதம் பூட்டிய கதவை திறந்தது நம் திருநெறிய தமிழ் அல்லவா?  திரு மயிலாப்பூரில் எலும்பும் சாம்பலுமாக இருந்த பூம்பாவை உயிரோடு எழச் செய்தது தமிழ் வேதம் தானே,  மேலும் திரு அவிநாசி தலத்தில் முதலை உண்ட பாலகனை உயிரோடு மீட்டது தமிழ் மந்திரங்கள் தானே, தில்லையில் ஆடல்புரியும் நடராஜன் எழுதிய திருவாசகம் தமிழ் வேதம் தானே, எனவே சிவனே தமிழ் தமிழே சிவம் என்பதை உணர்தல் வேண்டும்

” பண்ணிடை தமிழ் ஒப்பாய் ”  தண்ணார் தமிழ் அளிக்கும் தண் பாண்டி நாட்டானை ” என்கிற மந்திர வாசங்களை உணர்தல் வேண்டும். இது போன்ற வாசக மந்திர வரிகள் நம் இல்லங்களில் முழுங்க வேண்டும். அந்த தெய்வீக ஒலி நம் இல்லம் முழுவதும் நிரம்பி நம் வாழ்வை மேம்படுத்தும் என்பது உறுதி.

எளிய வழி பூசை செய்யும் முறை

திருப்படங்களுக்கு மலர் சூட்டிய பின் திருவிளக்கை ஏற்றுதல் வேண்டும். அப்போது அப்பர் பாடிய திருமுறை திருமந்திரப் பாடல்

” இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது

சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது

பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது

நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே

பின்பு

இறைவருக்கு திருவடி நீர் பஞ்சபாத்திரங்களைக் கொண்டோ அல்லது முத்திரை விரலினாலே அளித்து தூப தீபம் மூன்று முறை காட்ட வேண்டும். அப்போது இப்பாடலை பாடவும்

” சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தறியேன்

தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன்

நலம் தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன்

உன் நாமம் என் நாவில் மறந்தறியேன்

உலர்ந்தார் தலையில் பலி கொண்டு உழல்வாய்

உடல் உள் உறுசூலை தவிர்த்தருள்வாய்

அலந்தேன் அடியேன் அதிகைக் கெடில

வீரட்டானத்து உறை அம்மானே ”

பின்னர்  அமுது செய்வித்தல் வேண்டும். நம் வசதிக்கேற்றபடி கற்கண்டு கனி வகைகள் அளிக்கலாம்

பின்

அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம்பலம்

பொன்னம் பாலிக்கும் மேலும் இப்பூமிசை

என் அன்பு ஆலிக்குமாறு கண்டு இன்புற

இன்னம் பாலிக்குமோ இப்பிறவியே ” என்ற பாடலை பாடவும்

பின்  இறைவனை போற்றி அர்ச்சனை செய்க . அப்போது

” வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி

மீளாமே ஆள் என்னைக் கொண்டாய் போற்றி

ஊற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி

ஓவாத சத்தத்து ஒலியே போற்றி

ஆற்றாகி அங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி

ஆறங்கம் நால்வேதம் ஆனாய் போற்றி

காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி

கயிலை மலையானே போற்றி ! போற்றி!!

என்ற பாடலை பாடி அவர் அவர்களின் நேரத்திற்கேற்ப பன்னிரு திருமுறைகளை பாடி  வழிபாடு செய்க

நிறைவாக இறைவனிடத்தில் மனம் மொழி மெய்களால் செய்த பிழைகளை பொறுக்க  வேண்டுதல் செய்க

பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவானைப்

போகமும் திருவும் புணர்ப்பானைப்

பின்னை என் பிழையைப் பொறுப்பானைப்

பிழை எல்லாம் தவிரப் பணிப்பானை

இன்ன தன்மையன் என்று அறிவொண்ணாா

எம்மானை எளிவந்த பிரானை

அன்னம் வைகும் வயல் பழனத்து அணி

ஆரூரானை மறக்கலுமாமே ” என்ற தேவராப் பாடலைப் பாடி

 

எல்லா உயிர்களும்இனிது வாழ வாழ்த்து பாடி வழிபாட்டை நிறைவு செய்யலாம்

வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன்

கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க

நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க

மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ”

வழிபாட்டின் தொடக்கத்திலும் நிறைவிலும் திருச்சிற்றம்பலம் என்று சொல்லி மகுடம்  சொல்லுங்கள்

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி

என்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி

திருச்சிற்றம்பலம்

Advertisements

சொல்லித் தெரிவதல்ல சொக்கனாதன் திருவருள்

Standard

சொல்லித் தெரிவதல்ல சொக்கனாதன் திருவருள்

சொக்கநாதர் என்றால் நாம் வாழும் இக்கலியுகத்திலேயே சிவபெருமானும், மீனாட்சி தேவியும் , திருவாலவாயத்தம்பிரான் என்ற ராஜாவும், அங்கயற்கண்ணி என்ற ராணியாய் மதுரையை 12 தேவ ஆண்டுகள் அரசாண்ட திவ்ய தேசம் மதுரையம்பதி ஆகும்.

பார்வதி பரமமேஸ்வரன் மதுரையை ஆண்ட போது போதித்த சத்யம், தர்மம், மீண்டும்  இக்கலியுகத்தில் தழைக்க வேண்டுமானால் வீட்டுக்கு வீடு தினமும் வேதமறை, திருமந்திரம், தேவாரம், திவ்ய பரபந்தம், திருவாசகம் திருப்புகழ் அருட்பா போன்ற தமிழ் மறைகள் ஓதப் பெற வேண்டும். வேத ஒலியில் உண்டாகும் வேதஅக்னி, எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தமாக்கும் மாமறை ஒலி உடல் உள்ளம்,மனம் புத்தி அறிவு ஐந்தையும் தூய்மையாக்க வல்லதாம்.

  மதுரையில் இறைவனே நிறுவி வளர்த்து பொலிந்தது முதலாம் தமிழ்ச்சங்கம். இதில் சிவபெருமான், முருகன், அகத்தியர் 49 பைந்தமிழ் புலவர்கள்வீற்றிருந்து, ஒப்பற்ற தெய்வத்தமிழ் சேவை ஆற்றினர். இறைவனே ஒரு மொழிக்கு சத்சங்கம் வைத்து வளர்த்து பரிபாலித்த பேறு தெய்வத்தமிழுக்கு மட்டுமேஉண்டு.

வில்லால், சொல்லால், கல்லால் பிரம்பால் பலரிடமும் அடியுண்டும், பக்தர்களைை அரவனைத்து ஒப்பற்ற பேரன்புடன் அருள்பவர் காருண்ய மூர்த்தியாகிய சிவபெருமானார். நாம் வாழும் இதே கலியுகத்ததில் வந்தி எனும் ஒரு சிவபக்தையான மூதாட்டிக்காக பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்பால் அடிபட்டு கொண்டிட ,,,, அந்த அடி உலகத்து உயிர்கள் அனைத்திற்கு அடியாக பட்டு தழும்பு ஏற்பட்டது. இந்த வைபவமே போதுமே இறைவன் எல்லா ஜீவ ராசிகளிடமும் ஆத்மாவாய் இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம்.

மதுரையில் வாழ்ந்த பக்தர்களான இரட்டை தமிழ் புலவர்கள் ஏழ்மையில் வாடியவர்கள், கலம்பகத்தமிழ் இலக்கணத்தில் பிரசித்தி பெற்று கரை ககண்டவர்கள். ஒரே ஆடையை துவைத்து காய வைத்து அதையே அணியும் அளவுக்கு வறுமை அவர்களிடம் கொழித்தது. ஆனால் ஞானம், பக்தி, தீர்க தரிசனம் ஆத்ம சக்தி நிறைந்த ஆன்மீகச் செல்வந்தரகளாய் இந்திரனும், குபேரனும் வியக்கும் படியாய் பொலிந்தார்கள்.

ஒரு முறை மதுரை வைகை ஆற்றில் ரெட்டை புலவர்களில் ஒருவரிடம் இருந்த ஒரே ஆடையும் வைகை ஆற்றின் வேக நீர் போக்கால் அடித்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டது. அப்போது அப்புலவர் எவ்வித வருத்தமும் இன்றி பக்தி மிகுந்து பாடினார். இக்கலிங்கம் போனாலென், ஏகலிங்கமாம் மாமதுரை சொக்கலிங்ம் உண்டே துணை என்று பாடினார் ( கலிங்கம் என்றால் ஆடை)

இந்திரன் தெய்வத்தமிழ் புலவருக்கு உயர்ந்த பட்டாடை உண்மையான பொன்னால் நெய்யப்பெற்ற பொன்னாடை அளிக்க முன் வந்தார். இதனை சொக்கலிங்க பெருமான் தடுத்து, ” இந்திரா இப்புலவர் பெருமக்கள் எம்மிடம் மாறா பக்தி பூண்டவர்கள், நீ இதனை அறியமாட்டாய், பூலாேக பக்தியின் ஆழம் தேவலோகத்தில் புலப்படாது, நீ அளிக்கும் பட்டாடையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தயங்குவர் ” என்றார்.

இவ்வாறாய் எளிய பூலோகத்து சிவபக்தரிடம் பெறும் ஆசியின் மகிமை மகத்துவத்தை ஈஸ்வரனின் திருவாய் மொழியாய் நேரடியாய் பூவலகத்தில் அதுவும் மதுரையம்பதியில் கேட்ட இந்திரன் ஆனந்தத்தால் திசையறியாது போனார். அந்த புலவரின் ஆசியை பெற முடியாமல் போனாா். அவ்விரு புலவர்களும் தன்னை அறியா வண்ணமாய் இந்திரர் உடனே மாறுவேடம் பூண்ட கையோடு அந்த தெய்வப் புலவர்களின் பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கினார், அப்போது அந் செந்நாப் புலவர்கள் ஆசியளிக்கும் முன், சிவபெருமான் போல் சூக்குமமாய் நல்விளக்கம் தந்தார்கள். ஓ பக்தா  ஆனானப்பட்ட இந்திரனே உன் காலடியில் வந்து வீழ்ந்தாலும் நம் மாமதுரை கடவுளாம் சொக்கனின் அனுமதியோடுதான் ஆசிகளை அளிக்க வேண்டும் என்பது தமிழ் மாதா வாக்கு தேவவாக்கு பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடு ” என்றாரே பார்க்கலாம்.

ஒப்பற்ற செல்வங்களை உடைய தேவலோகத்து இந்திரனால் பூலாேகத்தில் ஓர் ஏழைக்கு தானம் அளிக்க முடியவில்லை, ஏழை பக்தனின் ஆசியை பெற முடியவில்லை,என்பது தெளிவு, பூலாேகத்தில் உற்பவிக்கும் பக்திக்கு ஈடு இணை எதுவும் கிடையாது. இவர்களின் பக்தியைக் கண்டு வியந்து தலை வணங்கிய இந்திரன், ” பூலோகத்து பக்திக்கு தெய்வத்தையே தன்னிடம் ஈர்க்கும் இவ்வளவு பவித்ரமான வலிமையா ? என்று சிந்தித்து ஆனந்தித்தார்.

பூலாேகத்தில் ஆற்றும் நற்சேவைகளின் புண்ணிய சக்தியால் தேவதேவ இந்திராதி குபேர பதவிகளும் கிட்டும் என்பது உண்மையே, ஆனால் இவை யாவும் சாதுவதமல்ல, அந்தந்த பூலோக தேவலோகப் பிறவியில் அந்தந்த நிலையில் அந்தந்த லோகத்தில் எக்காலத்தும் தூய இறைபக்தியுடன் துலங்க வேண்டும்,என்பது இங்கு கிட்டும் பாடம். சாசுவதமான இறைத்திருவடி பக்திச் செல்வ வளம் நிறைந்தது நாம் வாழும் பூலாேகம் இதனை உணர்ந்து பூவுலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் அர்த்தத்தோடு வாழ வேண்டும்.

திருச்சிற்றம்பலம்

நன்றி அகத்தியர் விஜயம் / திரு வேங்கட்ராம சுவாமிகள் அறவுரை